Czech Point - Obec Smolné Pece

OBEC SMOLNÉ PECE
Oficiální stránky obce
www.smolnepece.cz
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Czech Point

Obecní úřad

Czech POINT                                                     Czech POINT na obecním úřadě Smolné Pece

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí  15.00 - 17.00 hod.
Středa   15.00 - 17.00 hod.Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti.

Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Náš obecní úřad je začleněn do projektu Czech POINT a poskytuje následujícídruhy výstupů.Níže jsou uvedeny odkazy na stránky Czech POINT, které se Vám otevřou v novém okně.

1) VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Musíte znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Kolik to bude stát:

• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.

2) VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Obdržíte výpis z rejstříku trestů
Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem

Kolik to bude stát:
• Kč 100 za podání žádosti

3)VÝSTUP Z VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU (OBCHODNÍ REJSTŘÍK, SPOLKOVÝ REJSTŘÍK, NADAČNÍ REJSTŘÍK, REJSTŘÍK ÚSTAVŮ, REJSTŘÍK SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A REJSTŘÍK OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTÍ)
Obdržíte úplný výstup z obchodního rejstříku

Kolik to bude stát:

• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.

4) VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Obdržíte úplný výstup ze živnostenského rejstříku

Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku


5) FORMULÁŘ VÝPISU Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
Obdržíte stav trestných bodů. Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy.

Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku


6) FORMULÁŘ VÝPISU Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU
V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku


7) FORMULÁŘ SEZNAMU KVAL. DODAVATELŮ
Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.

Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku
_________________________________________________________________________________________

Ověřené výpisy z vybraných agend Czech POINT - E-SHOP (provozuje Česká pošta)

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky