Obecní úřad Smolné Pece, Smolné Pece 143, 362 25  Nová Role

tel:353951105, IČO:00573281, DIČ:CZ00573281, e-mail:obec.smol.pece@volny.cz

 

 

 

P R O G R A M

 

řádného jednání zastupitelstva Obecního úřadu ,

které se uskuteční

dne 13.6.2007 od 17,00 hodin

v budově Kulturního domu obce Smolné Pece v kanceláři starosty.

 

 

 

1.     Zahájení, prezenční listina

2.     Volba ověřovatelů zápisu

3.     Schválení programu jednání

4.     Kontrola plnění usnesení  ze 14.5. a 28.5.

5.     Schválení zápisu usnesení ze zasedání OZ ze dne 14.5. a 28.5.

6.     Schválení směrnice o prodeji pozemků obálkovou metodou

7.     Návrh na změnu sběru TDO v zahrádkářské kolonii

8.     Žádost firmy LB s.r.o. o vyjádření k plánu likvidace lomu

9.     Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny ÚPD

10. Schválení změny Rozvojové strategie obce – 5.verze

11. Různé: a)  Revokace usnesení OZ č. 34/07 ze dne 14.2. – dárkové balíčky

                        b)  Vyhodnocení akce „Dětský den“

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Jana Redlová

                                                                                                                      starostka obce

           

 

 

 

 

Vyvěšeno:6.6.2007