Historie obce - Obec Smolné Pece

OBEC SMOLNÉ PECE
Oficiální stránky obce
www.smolnepece.cz
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Historie obce

Informace o obci

Smolné Pece  (nadmořská výška 518 m)
           

Smolné Pece, nejmladší obec Nejdecka, se nachází na rozsáhlé mýtině severního úbočí Hamerského vrchu. Z velké části je obec obklopena lesem.  


           Smolné Pece - o
sada na rozlehlé mýtině poblíž Nejdku byla původně označována německým názvem Pechöfen, obdobně jako někdy s ní zaměňovaná víska u Horní Blatné. Jak název prozrazuje, jejím předchůdcem byly zřejmě boudy výrobců smůly, v minulosti hojně využívané zejména  bednáři, ševci a dalšími řemeslníky. Důležitým předpokladem pro zřízení „smolných pecí“ býval přitom dostatek na pryskyřici bohatého dříví  smrků a dalších jehličnanů. Osada vznikla roku 1872 a zprvu tvořila součást Fojtova (Voitsgrün). Duchovní správu zde vykonával farář z Děpoltovic. V roce 1890 žilo v již  samostatně uváděné vsi Smolné Pece téměř dvě stě obyvatel ve více než třiceti domech. Nepochybně zde v minulosti byly buď smolné pece, kde se surová smola zušlechťovala tavením ve zvláštních pecích nebo vznikala jako vedlejší produkt při výrobě dřevěného uhlí v milířích. Pece byly stavěné z kamene či cihel.

              V roce 1886 měl Fojtov, včetně Smolných Pecí,  119 obydlených domů a 791 obyvatel. V roce 1890 spadají Smolné Pece pod hejtmanství Kraslice, okres Nejdek, farou a poštou pod Děpoltovice, v obci bylo 32 domů se 185 obyvateli. V roce 1970 měly Smolné Pece 39 trvale obydlených domů se 139 obyvateli, v roce 1980 měly 29 trvale obydlených domů s 87 trvale bydlícími obyvateli.

              Smolné Pece nabízejí příjemné prostředí pro rekreaci a výlety do blízkého okolí. Jednota Toužim postavila v roce 1976 prodejnu smíšeného zboží, kterou obec později odkoupila a v současné době ji pronajímá. V obci Smolné Pece je také v provozu hotel Johann a místní hospůdka Smolnička. Trvale zde žije kolem 128 obyvatel. Je zde ovšem mnoho rekreačních chat a chalup.

                

Obecní úřad
Historické fotografie
Znak obce

Znak obci Smolné Pece udělil předseda PS PČR současně s praporem 5. února 2004. Více

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky