Odpadové hospodářství - Obec Smolné Pece

OBEC SMOLNÉ PECE
Oficiální stránky obce
www.smolnepece.cz
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Odpadové hospodářství

Informace o obci
Vážení spoluobčané!
Připravili jsme pro Vás pár změn ve sběru a třídění odpadu.
Nově byla pořízena sběrná nádoba na drobný elektroodpad
(baterie, nepoužitelné mobilní telefony, drobná elektronika apod.), která je umístněna před vstupem do obchodu.
Dále byla zřízena nádoba na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (rostlinné zbytky z kuchyňské přípravy pokrmů, posečená vegetace apod.), která se nachází na stanovišti u bývalého obchodu spolu s dalšími nádobami na třídění odpad. Má hnědou barvu. NEPATŘÍ do ní jakékoliv masné zbytky byť i vařené, kosti, tuky, oleje, omáčky atd. Tato nádoba je svážena 1x týdně.
Poslední změnou je pořízení ještě jednoho kontejneru na tetrapaky (krabice od mléka, džusů, nápojů, apod.), který je umístěn na stanovišti tříděného odpadu v horní části obce.
Prosíme naše občany i chataře o aktivní zapojení se do systému sběru a třídění odpadu a i o výchovu vašich dětí v tomto směru. Pomáháme tak šetřit přírodu a v neposlední řadě za vytříděný odpad dostáváme nemalé finanční prostředky, které jsou pak využity ke zvelebování naší obce.
Mgr. Miroslav Sedlák
místostarosta
obce Smolné Pece
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky