pozemky - Obec Smolné Pece

OBEC SMOLNÉ PECE
Oficiální stránky obce
www.smolnepece.cz
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

pozemky

  
PRODEJ POZEMKU
NA  VÝSTAVBU  RODINNÉHO DOMU
Obec Smolné Pece zveřejňuje v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, záměr prodeje pozemku pro výstavbu RD. Záměr prodeje byl schválen obecním zastupitelstvem 21. 08. 2017 pod číslem usn. 135/08/17.
Informace shodné pro všechny stavební pozemky
1. Lokalita „Hildegarda“ se nachází na začátku obce a ve schváleném územním plánu  je určena pro
   venkovské bydlení.
2. Parcely budou prodávány obálkovou metodou, tedy zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Bližší podmínky viz
   „Směrnice pro prodej majetku ve vlastnictví obce Smolné Pece obálkovou metodou“, schválenou zastupitelstvem  
   obce dne 13. 6. 2007 pod č. usnesení 02/07 a). (http://www.smolnepece.cz)è Dokumenty èObálková metoda)
   Cena, kterou nabídne vítězný zájemce je cenou smluvní.
3. Stavebníci si pořídí na své náklady studny, domovní ČOV a přípojky k vnitřní obslužné
   komunikaci.
4. Termín pro podávání nabídek obálkovou metodou byl stanoven do 22. 09. 2017 do 12 hodin.
5. Nejnižší cena pro podání nabídek činí 410 Kč/ m2.
6. Poplatky spojené s převodem hradí prodávající.
7. Všechny pozemky mají přípojku elektrické energie s třífázovým jističem. Na každém pozemku byl na
   náklady obce proveden průzkum a lokalizován zdroj vody.
8. V obytné zóně je již veřejné osvětlení.
9. Je zde vnitřní obslužná komunikace.
10. Z obytné zóny povede spojující chodník s obcí.
11. Projektové dokumentace na vnitřní obslužnou komunikaci se spojujícím chodníkem, na veřejné osvětlení, geometrické plány a lokalizace jednotlivých pozemků včetně lokalizace zdrojů vody jsou k nahlédnutí v úřední dny na OÚ.  
Identifikace a výměra stavebního pozemku
   
Identifikace pozemku: 862/7
     
Výměra  v- 1 358 m2
     
     

S ohledem na charakter zástavby obce bylo obecním zastupitelstvem rozhodnuto o této regulaci zástavby:
1. Typ domu – přízemí s obytným podkrovím s maximální výškou hřebene 8,5 m.
2. Vzdálenost severního uličního průčelí RD od severní hrany pozemku bude max. 10 m,  optimálně 6 m.
3. Oplocení parcel bude řešeno jednoduchými ploty, maximálně na podezdívkách s vyzděnými sloupky pro
   jednotlivá plotová pole.
Ve Smolných Pecích, 29. 8. 2017
Mgr. M. Sedlák                                                                        Ing. Bc. R. Marečková
místostarosta                                                                                    starostka
Vyvěšen:  29. 8. 2017
Sejmuto: 13. 9. 2017
 
 
 
 

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky