Registr oznámení - Obec Smolné Pece

OBEC SMOLNÉ PECE
Oficiální stránky obce
www.smolnepece.cz
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Registr oznámení

Obecní úřad

Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů


Registr oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích je veden na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Veřejní funkcionáři podávají oznámení poprvé za rok 2007. Termín pro podání oznámení je do 30. 6. 2008.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí:

  • členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

  • starosta, mistostarosta obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.


Nahlížení do registru oznámení

Dle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.


Registr vede evidenční orgán, kterým je starosta obce
Evidenční orgán: starosta obce Rostislav Anděl, Smolné Pece 143, 36225 Nová Role, email

Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat

Žádost lze podat
a) osobně u evidenčního orgánu,
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu

POUČENÍ

Přestupku se dopustí ten, kdo používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.


Zákon 159/2006 Sb, o střetu zájmů

Žádost ke stažení


Informace o podaných žádostech

V roce 2017 žádná žádost

V roce 2016 žádná žádost

V roce 2015 žádná žádost

V roce 2014 žádná žádost

V roce 2013 žádná žádost
V roce 2012 žádná žádost
V roce 2011 žádná žádost
V roce 2010 žádná žádost
V roce 2009 žádná žádost
V roce 2008 žádná žádost

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky