Úřední deska - Obec Smolné Pece

OBEC SMOLNÉ PECE
Oficiální stránky obce
www.smolnepece.cz
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úřední deska

DOKUMENTY

VYVĚŠENO

SEJMUTO

ROK 2019


Veřejná vyhláška, zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Rolavy 18. 12. 19
OZV obce Smolné Pece č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováí komunálních odpadů 16.12. 1931. 12. 19
Program jednání Zastupitelstva 16 . 12. 19 05. 12. 1916. 12. 19
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Smolné Pece
na rok 2020 - 2022

28. 11. 19

Návrh rozpočtu obce Smolné Pece na rok 2020 28. 11. 19
Program jednání Zastupitelstva 25. 11. 19 15. 11. 1925. 11. 19
Záměr směny pozemků 05. 11. 1920. 11. 19
Program 19. zasedání ZKK 31. 10. 19
Program jednání Zastupistlstva 31. 10. 19 21. 10. 1931. 10. 19
Směrnice č. 1/2019 Ke zřizování věcných břemen v obci Smolné Pece 30. 09. 19
Upozornění k odstranění okleštění 24. 09. 19
Program jednání Zastupitelstva 30. 9. 2019 23. 09. 1930. 09. 19
Záměr o zřízení VB 05. 09. 1920. 09. 19
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy MZ 04. 09. 19
Zpráva o vyřízení žádosti 23. 08.1924. 09. 19
Program jednání Zastupitelstva 26. 8. 19 16. 08. 19 26. 08.19
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody 13. 08.19
Program jednání Zastupitelstva 29. 7. 2019 22. 07.19 29. 07. 19
Oznámen schválený rozpočtových dokumentů SKHZ 15. 07. 19
Stavební práce na pozemní komunikaci v obci Smolné Pece 11. 07. 19
Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 17. 06. 19 24. 06. 19
Program jednání Zastupitelstva 24. 6. 2019 17. 06. 19 24. 06. 19
Nabídka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 03. 06. 19
Závěrečný účet obce 2019 28. 05.19
Návrh závěrečného účtu SKZ
Přezkum hospodaření SKHZ
27. 05. 19
Program jednání Zastupitelstva 27. 5. 19 22. 05. 19 27. 05. 19
Záměr prodeje pozemku p. č. 773/4 02. 05. 19 03. 06. 19
Termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2019 02. 05. 19
Záměr prodeje části pozemku p. č. 813/25 02. 05. 19 03. 06.19
Záměr prodeje stolu a židlí 02. 05. 19 20. 05. 19
Záměr pachtu části pozemku 02. 05. 19
Informace o konání prvního zasedání okrskové volební komise 26. 04. 19 03. 05. 19
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019 24. 04. 19 27. 05. 19
Návrh Závěrečného účtu 2018
Inventarizační zpráva 2018
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Výkazy
23. 04. 19 27. 05. 19
P r o g r a m 16. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 25. dubna 2019 od 9:00 hodin
16. 04.19 25. 04. 19
Program jednání zastupitelstva dne 29. 4. 2019 16. 4. 19 29. 04. 19
 
08. 04. 19
VV opatření obecné povahy 08. 04. 19
28. 03. 19
 
 
 
 
 
 
28. 03. 19 29. 04. 18
Program jednání zastupitelstva dne 25.3. 2019 15. 03. 19 25. 03. 19
08. 03. 19
Záměr uzavřít pachtovní smlouvu 05. 03. 19 22. 03. 19
05. 03. 19 22. 03. 19
05. 03. 19 22. 03. 19
Záměr věcného zřízení břemene služebnosti 05. 03. 19 22. 03. 19
Záměr prodeje movitých věcích 04. 03. 19 30. 04. 19
Program jednání Zastupitelstva KK 15. 02. 19 26. 02. 19
Program jednání Zastupitelstva obce Smolné Pece dne 25. 2. 2019 18. 02. 19 25. 02. 19
Výroční zpráva o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb 11. 02. 19
Veřejná vyhláška KÚ Karlovarského kraje 01. 02. 19
Záměr prodeje části pozemku 29. 01. 19 20. 02.19
 
29. 01. 19
Záměr směny pozemků 29. 01. 19 13. 02. 19
Zrušení opatření obecné povahy 17. 01. 19
Program jednání Zastupitelstva obce dne 28. 1. 2018 17. 01. 19 28. 01. 19

DOKUMENTY

VYVĚŠENO

SEJMUTO

ROK 2018


Rozpočet obce a rok 2019 17. 12. 18
Zpráva o vyřízení žádosti
Dotaznik
13. 12. 18
Program jednání Zastupitelstva obce 17. 12. 2018 10. 12. 18 17. 12. 18
Program zastupitelstva KK 5. 12 18 13. 12. 18
Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu Sdružení Krušné hory - západ pro období 2020-2023 28. 11. 18 21. 12. 18
Návrh rozpočtu na rok 2019 v paragrafech 27. 11. 18
Program jednání Zastupitelstva obce 26. 11. 2018 16.11. 18 26. 11. 18
Návrh střednědobéhé výhledu 2019 - 2021 10. 11. 18 26. 11. 18
5. 11. 18 20. 11. 18
Návrh rozpočtu na rok 2019 5.11.18 26.11.18
Veřejná vyhláška 30.10.18 15.11.18
Program ustavujícího jednání Zastupitelstva 22. 10. 18 29. 10.18
Oznámení o zahájení ÚŘ 21. 9. 18 8. 10. 18
Oznámení o době a místu konání voleb 17. 9. 18 06. 10. 18
Program jednání zastupitelstva 24. 9. 2018 17. 9. 18 24. 8. 18
Záměr pachtu nebytového prostoru 11. 9. 18 14. 12. 18
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody 11. 9. 18
Informace ČEZ 11. 9. 18 15. 11. 18
Rozhodnutí o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 28. 8. 18
20. 8. 18 18. 9. 18
Program jednání Zastupitelstva obce dne 27. 8. 2018 20. 8. 18 27. 8. 18
8. 8. 18
23. 8. 18
Záměr obce Smolné Pece uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 8. 8. 18 23. 8. 18
Rozhodnutí KÚ Karlovarského kraje - Záměr Pokračování těžby ložiska čediče Děpoltovice
2. 8. 18
17. 8. 18
Rozhodnutí hejtmantky Karlovarského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 27. 7. 18 Do odvolání
Program jednání 23. 7. 2018 16. 7. 18 23. 7. 18
11. 7. 18 6. 10. 18
11. 7. 18 6. 10. 18
Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počtu členů zastupitelstva obce volených v jednotliých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticících 4. 7. 18 6. 10. 18
29. 6. 18 30. 6. 19
Záměr pachtu nebytového prostoru 28. 6. 18 24. 8. 18
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
28. 6. 18 13. 7. 18
Program jednání 25. 6. 2018 18. 6. 18 25. 6. 18
Oznámení o stanovení členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022 11. 6. 18 08. 10. 18
Záměr prodeje movitého majetku 11. 6. 18 31. 7. 18
7. 6. 18 21. 6. 18
Návrh závěrečného účtu Sdružení Krušné hory - západ za rok 2017 5. 6. 18 29. 6. 18
Záměr prodeje  p. p. č. 897/5 4. 6. 18 19. 6. 18
29. 5. 18 25. 6. 18
Program  jednání Zastupitelstva 28. 5. 2018 21. 5. 18 28. 5. 18
 
21. 5. 18
Záměr prodeje pozemku p. č. 801/31 30. 4. 18 15. 5. 18
Program jednání Zastupitelstva 23. 4. 2018 16. 4. 18 23. 4. 18
Komunální volby v roce 2018 3. 4. 18 31. 10. 18
Program jednání Zastupitelstva 28.3.2018 21.3.18 28.3.18
Program jednání Zastupitelstva 26. 2. 2018 19. 2. 18 26. 2. 18
Záměr obce Smolné Pece uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
30. 1. 18 14. 2. 18
 
30. 1. 18 14. 2. 18
Program jednání Zastupitelstva - 29. 1. 2018 22. 1. 18 29. 1.18
Výzvy I-ROP 17. 1. 18 1. 3. 18
Program Zastupitelstva KK 17. 1. 18 25. 1. 18
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů SKHZ
2. 1. 18
Veřejné projednání projektu výstavby chodníku 2. 1. 18 15. 1. 18

DOKUMENTY

VYVĚŠENO

SEJMUTO

ROK 2017


Záměr pachtu nemovitosti - obchod 20. 12. 17 28. 2. 18
Oznámení o době a místě volby prezidenta ČR 20. 12. 17 12. 1. 18
1. Zasedání okrskové VK 14. 12. 17 22. 12. 17
Program jednání Zastupitelstva obce 18. 12. 2017 8. 12. 17 18. 12. 17
Prodej palivového dříví 29. 11. 17
29. 11. 17 30. 6. 18
Počet volebních okrsků v obci Smolné Pece 28. 11. 17 27. 1. 18
Program jednání Zastupitelstva obce 27. 11. 2017 20. 11. 17 27. 11. 17
Návrh rozpočtu - SKZ 13. 11. 17 5. 12. 17
Opatření obecné povaha 8. 11. 17 23. 11. 17
Nabídka pronájmu - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 1. 11. 17 6. 2. 18
Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018-2020 24. 10. 17
Rozpočet 2018 24. 10. 17
Program jednání Zastupitelstva KK 19. 10. 17 1. 11. 17
16. 10. 17 23. 10. 17
Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na období     2018 -2020 7. 10. 17 23. 10. 17
Návrh rozpočtu na rok 2018 7. 10. 17 23. 10. 17
4. 10. 17 20. 10. 17
Záměr směny s LČR 29. 9. 17 16. 10. 17
Oznámení o době a konání voleb 22. 9. 17 20. 10. 17
Informace o konání prvního zasedání okrskové volební kom. 22. 9. 17 30. 9. 17
Oznámení o zveřejnění RO č. 1/2017 SKHZ 22. 9. 17 31. 12. 17
Program jednání Zastupitelstva obce 26. 9. 2017 19. 9. 17 26. 9. 17
Změna termínu jednání Zastupitelstva obce 18. 9. 17 26. 9. 17
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 18. 9. 17
Úplná uzavírka - veřejna vyhláška 7. 9. 17 22. 9. 17
Počet volebních okrsků 5. 9. 17 21. 10. 17
29. 8. 17 13. 9. 17
Prodej palivového dříví 29. 8. 17 22. 9. 17
Záměr prodeje pozemku p. č. 862/7 29. 8. 17 7. 9. 17
Program zastupitelstva KK 29. 8. 17 7. 9. 17
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SKH 16. 8. 17 30. 8. 17
Program jednání zastupitelstva 21. 8. 2017 14. 8. 17 21. 8. 17
Pozemek k pronájmu
Mapa
3. 8. 17 31. 10. 17
Veřená vyhláška KK
1, 2, 3
3. 8. 17 18. 8. 17
Záznam o postupu povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informací - nová obalová společnost 13. 7. 17
Program zastupitelstva KK 13. 7. 17 26. 7. 17
Záznam o postupu povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informací - veřejné osvětlení
28. 6. 17
Záměr směny 22. 6. 17 7. 7. 17
21. 6. 17 28. 6. 17
12. 6. 17 19. 6. 17
Program Karlovarského kraje 12. 6. 17 22. 6. 17
FIN 12 obce Smolné Pece
Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1. 6. 17
19. 6. 17
Závěrečný účet obce Smolné Pece 2016 - 1, 2
1. 6. 17
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016
Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1. 6. 17

Závěrečný účet skhz
17. 5. 17 1. 6. 17
Program jednání zastupitelstva 22. 5. 2017
15. 5. 17 22. 5. 17
Veřejná vyhláška FÚ 28. 4. 17 29. 5. 17
Záměr uzavření smlouvy o právu provést stavbu 27. 4. 17 12. 5. 17
Záměr obce Smolné Pece uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
27. 4. 17 12. 5. 17
Záměr propachtování obchodu 26. 4. 17 11. 5. 17
Program jednání zastupitelstva 24. 4. 2017 13. 4. 17 24. 4. 17
Program Karlovarského kraje 6. 4. 17 20. 4. 17
Záměr směny 28. 3. 17 12. 4. 17
 
22. 3. 17 6. 4. 17Program jednání zastupitelstva 20. 3. 2017 13. 3. 17
20. 3. 17
Záměr prodeje pozemku p. č. 862/7 2. 3. 17 17. 3. 17
Nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj.
Nařízení ke stažení, mapka ke stažení, oznámení ke stažení
1. 3. 17 3. 4. 17
Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích č. 2/2017
1. 3. 17 16. 3. 17
Program jednání zastupitelstva 20. 2. 2017 13.2.17 20.2.2017
9.2.17 23.2.17
25.1.17 8.2.2017
Oznámení o zamýšleném převodu 26.1.17 26.4.17
Program jednání zastupitelstva 23. 1. 2017 16.1.17 23.1.17

DOKUMENTY

VYVĚŠENO

SEJMUTO

ROK 2016


Program jednání zastupitelstva 19.12.16 12.12.16 19.12.16
12.12.16 20.12.16
Koupě pozemku p. č. 593/25 v k. ú. Smolné Pece
5.12.16 20.12.16
Program jednání zastupitelstva 30. 11. 16 23.11.16 30.11.16
Záměr prodeje pozemku 15.11.16 30.11.16
Záměr směny pozemků 15.11.16 30.11.16
14.11.16 22.11.16
Rozpočet na 2017 SKHZ 14.11.16 29.11.16
Program mimořádného jednání zastupitelstva 11. 11. 16 4.11.16 11.11.16
Záměr prodeje části pozemku p. č. 759/1 31. 10. 16 15. 11. 16
Záměr propachtování obchodu 31. 10. 16 15. 11. 16
Návrh rozpočtu na rok 2017 31. 10. 16 15. 11. 16
Veřejná vyhláška 18.10.16 02.11.16
Program jednání zastupitelstva 24. 10. 2016 17.10.16 24.10.16
Záměr nájmu pozemku 27.9.16 13.10.16
Záměr pachtu obchodu 27.9.16 13.10.16
Oznámení o konání voleb 22.9.16 do konce voleb
22.9.16 6.10.16
Program jednání zastupitelstva 26. 9. 2016 19.9.16 26.9.16
29.8.16 8.9.16
23.8.16 7.9.16
Program jednání zastupitelstva 22. 8. 2016 15.8.16 22.8.16
Program jednání zastupitelstva 25. 7. 2016 18.7.16 25.7.16
Příloha 1, 2, 3
Mapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
30.6.16 15.7.16
Záměr prodeje pozemků 22.6.16 31.12.16
Program jednání zastupitelstva 20. 6. 2016 13.6.16 20.6.16
27.5.16 9.6.16
FIN 12 obce Smolné Pece
Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
19.5.16 3.6.16
Závěrečný účet obce Smolné Pece 2015 19.5.16 3.6.16
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2015
Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
19.5.16 3.6.16
Program jednání zastupitelstva 23. 5. 2016 16.05.16 23.05.16
Opatření obecné povahy 13.05.16 19.05.16
12.05.16 23.05.16
Návrh závěrečného účtu SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Oznámení
Závěrečný účet ke stažení zde: 1   2   3
05.05.16 21.05.16
Veřejná vyhláška 27.04.16 30.05.16
Dražební vyhláška 20.04.16 11.05.16
11.04.16 18.04.16
Čištění řeky Ohře 23.03.16 16.04.16
Záměr prodeje pozemku p. č. 862/7 23.03.16 06.04.16
OZV č. 2/2016 22.03.16 05.04.16
22.03.16 07.04.16
Program jednání zastupitelstva 21. 3. 2016 14.03.16 21.03.16
Záměr pachtu obchodu 23.02.16 18.03.16
15.02.16 22.02.16
10.02.16 25.02.16
Záměr pachtu pozemku p. č. 678/3 21.01.16 05.02.16
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 19.01.16 03.02.16
Záměr pachtu pozemku 776/9 19.01.16 04.02.16
Program jednání zastupitelstva 18. 1. 2016
Program zasedání Zastupitelstva KK
11.01.16
05.01.16
18.01.16
21.01.16

DOKUMENTY

VYVĚŠENO

SEJMUTO

ROK 2015


Program jednání zastupitelstva 07.12.15 14.12.15
Návrh členské příspěvky
Návrh rozpočtu SKHZ
Původní dopis k návrhu rozpočtu na rok 2016
25.11.15 10.12.15
Záměr prodeje pozemku 16.11.15 02.12.15
Záměr pronájmu bytu v čp. 200 11.11.15 11.12.15
11.11.15 27.11.15
Program jednání zastupitelstva 9. 11. 2015 02.11.15 09.11.15
Návrh rozpočtu na rok 2016 16.10.15 02.11.15
Oznámení o změně záměru - prodej pozemků 14.10.15 06.11.15
Zaměr pachtu pohostinství, pronájem bytu 14.10.15 08.01.16
Rozpočtový výhled 2018 - 2020
13.10.15
29.10.15
Dražební vyhláška 07.10.15 11.11.15
03.11.15 17.11.15
Program jednání zastupitelstva 12. 10. 2015 05.10.15 12.10.15
Záměr prodeje 16.09.15 02.10.15
Záměr pachtu 16.09.15 02.10.15
Program jednání zastupitelstva 14. 9. 2015 07.09.15 14.09.15
Program 5. zasedání Zastupitelstva KK 26.08.15 10.09.15
Rozpočtový výhled SKHZ 26.08.15 09.09.15
Závěr zjišťovacího řízení KÚ KK 21.08.15 06.09.15
19.08.15 04.09.15
Rozhodnutí o zrušení zvýšeného nebezpečí požárů 19.08.15
04.09.15
Záměr pachtu pozemku 11.08.15 27.08.15
Záměr prodeje pozemků 11.08.15 27.08.15
Rozhodnutí KK 07.08.15 19.08.15
Nařízení KK 07.08.15
19.08.15
Program jednání zastupitelstva 10. 8. 2015 03.08.15 10.08.15
17.07.15 30.07.15
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu OOP PZKO CZ04 15.07.15 15.08.15
Návrh OOP PZKO CZ04
15.07.15
15.08.15
Příloha k návrhu OOP PZKO CZ04
15.07.15
15.08.15
Program jednání zastupitelstva obce 20. 7. 2015 13.07.15 20.07.15
Obecně závazná vyhláška č. 4 17.06.15 02.07.15
Program jednání zastupitelstva obce 15.6.2015 08.06.15 15.06.15
Program mimořádného jednání zastupitelstva obce 3. 6. 2015 27.05.15 03.06.15
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2014 27.05.15 11.06.15
Výkazy za rok 2014 27.05.15 11.06.15
Závěrečný účet obce 27.05.15 11.06.15
Program ZKK 27.05.15 11.06.15
Záměr prodeje 19.05.15 04.06.15
Veřejná vyhláška 19.05.15 05.06.15
Závěrečný účet SKH za rok 2014 18.05.15 04.06.15
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu SKH za rok 2014 18.05.15 04.06.15
Program jednání zastupitelstva obce 18. 5. 2015 11.05.15 18.05.15
Veřejná vyhláška 30.04.15 01.06.15
Veřejná vyhláška 16.04.15 01.05.15
Záměr prodeje a výpůjčky nemovitého majetku obce 16.04.15 01.05.15
Analýza sociálně vyloučených lokalit na území MAS KH 16.04.15 01.05.15
Analytická část Strategie MAS Krušné hory 16.04.15
01.05.15
Pozvánka MAS Nejdek 16.04.15
01.05.15
Pozvánka MAS Pernink 16.04.15
01.05.15
Pozvánka MAS Hroznětín 16.04.15
01.05.15
Pozvánka MAS Ostrov 16.04.15
01.05.15
Program jednání zastupitelstva 13. 4. 2015 06.04.15 13.04.15
01.04.15 22.06.15
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 10.03.15 25.03.15
Program jednání zastupitelstva 9. 3. 2015 02.03.15 09.02.15
Program jednání zastupitelstva 9. 2. 2015 02.02.15 09.02.15
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 21.01.15 19.02.15
Program mimořádného jednání zastupitelstva 26. 1. 2015 19.01.15 26.01.15
Záměr prodeje pozemků 19.01.15 03.02.15
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
14.01.15
29.01.15
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 14.01.15 29.01.15
Koncepce - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 12.01.15 27.01.15

Program jednání zastupitelstva 12. 1. 2015

05.01.15 12.01.15

DOKUMENTY

VYVĚŠENO

SEJMUTO

ROK 2014

Záměr prodeje movitého majetku 18.12.14 02.01.15
Program jednání zastupitelstva 15.12.2014 08.12.14 15.12.14
Návrh rozpočtu Sdružení Krušné hory - západ 2015 02.12.14 16.12.14
Program mimořádného jednání zastupitelstva 28.11.2014 21.11.14 28.11.14
Návrh rozpočtu 2015 14.11.14 30.11.14
Program jednání zastupitelstva 10.11.2014 03.11.14 10.11.14
Program ustavujícího jednání zastupitelstva 27.10.14 03.11.14

Program jednání ZKK 16.10.2014

07.10.14

16.10.14

Program jednání zastupitelstva 6.10.2014

29.09.14

06.10.14

Program jednání zastupitelstva 15.9.2014

09.09.14

15.09.14

Program ZKK 3.9.2014

20.08.14

03.09.14

Program jednání zastupitelstva

04.08.14

11.08.14

Textová část k novému ÚP

22.07.14

Program jednání zastupitelstva 14.7.14

06.07.14

14.07.14

Program jednání zastupitelstva 16.6.14

09.06.14

16.06.14

Závěrečný účet  SKHZ

09.06.14

25.06.14

Záměr prodeje pozemku

28.05.14

12.06.14

Veřejná vyhláška
1. část
2. část

21.05.14

05.06.14

Program mimořádného jenádní zastupitelstva

19.05.14

26.05.14

Program jednání zastupitelstva 12. 5. 2014

05.05.14

12.05.14

Záměr pronájmu

15.04.14

30.04.14

Služba na OÚ 13.4. a 8.5.2014 - volby

10.04.14

09.05.14

Program jednání zastupitelstva 14. 4. 2014

07.04.14

14.04.14

Závěrečný účet 2013

24.03.14

08.04.14

Plnění rozpočtu

24.03.14

08.04.14

Zpráva o výsleku přezkoumání obce za rok 2013

24.03.14

08.04.14

Program jednání zastupitelsva 10.3.2014

03.03.14

10.03.14

Obecně závazná VYHLÁŠKA obce SMOLNÉ PECE    č. 2 /2014
o vedení technické mapy obce

17.02.14

04.03.14

Program jednání zastupitelstva 10.2.2014

03.02.14

10.02.14

Vyhláška č. 1/2014 o změně vyhlásky o místních poplatcích

21.01.14

04.02.14

Program jednání zastupitelstva 13.1.2014

06.01.14

13.01.14

DOKUMENTY

VYVĚŠENO

SEJMUTO

ROK 2013

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2012

17.12.13

31.12.13

Program jednání zastupitelstva 16.12.2013

09.12.13

16.12.13

Rozočet na rok 2014 Sdružení Krušné hory - západ

02.12.13

17.12.13

Rozpočtový výhled

21.11.13

06.12.13

Záměr prodeje pozemku

02.11.13

06.12.13

Oznámení o VP ÚPO Smolné Pece

04.11.13

12.12.13

Záměr pronájmu pozemků

17.10.13

01.11.13

Návrh rozpočtu na rok 2014

17.10.13

01.11.13

Program jednání zastupitelstva

07.10.13

14.10.13

Oznámení volby

23.09.13

30.09.13

Záměr prodeje pozemků

19.09.13

10.10.13

Program jednání zastupitelstva 18.9.2013

11.09.13

18.09.13

Program jednání zastupitelstva 14.8.2013

08.08.13

14.08.13

Program jednání 19. 6. 2013

12.06.13

19.06.13

Program jednání 15.5.2013

08.05.13

15.05.13

Program jednání 20.3.2013

13.03.13

20.03.13

Program jednání 6.3.2012

27.02.13

06.03.13

Program jednání 20.2.2013

13.02.13

20.02.13

Program z mimořádného jednání 13.2.2013

06.02.13

13.02.13

Program jednání zastupitelstva 23.1.2013

16.01.13

23.01.13

Druhé kolo prodeje pozemků

02.01.13

15.02.13

ROK 2012

Program jednání 28.12.2012

21.12.12

28.12.12

Prokram jednání ZKK

05.12.12

13.12.12

Program jednání zastupitelstva 12.12.2012

05.12.12

12.12.12

Dotazník o spokojenosti ke stažení

28.11.12

Poskytnutí informace o počtu okrsků

27.11.12

04.12.12

Plán činnosti KHZ na rok 2013

22.11.12

07.12.12

Návrh rozpočtu KHZ na rok 2013

22.11.12

07.12.12

Návrh rozpočtu 2013

19.11.12

Vyhláška 3/2012 o místních poplatcích

19.11.12

31.12.12

Program jednání zastupitelstva KK 23.11.2012

12.11.12

23.11.12

Program jednání zastupitelstva 14.11.2012

07.11.12

14.11.12

Záměr prodeje pozemků na výstavbu rodinných domů

18.10.12

10.12.12

Program jednání zastupitelstva 17.10.2012

16.10.12

17.10.12

Program jednání zastupitelstva

12.09.12

19.09.12

SMĚRNICE č.  1/2012
upravující postup přijímání, evidenci, vracení a likvidaci nálezů

Program jednání zastupitelstva KK

05.09.12

13.10.12

Oznámení politickým stranám

29.08.12

30.09.12

Záměr pronájmu, či výpůjčky spol. sálu

29.08.12

30.09.12

Výzva drobným vlastníkům lesa

16.08.12

16.09.12

Počet členů VOK

16.08.12

23.08.12

Nabídka prodeje pozemků PF

10.08.12

10.09.12

Program jednání zastupitelstva 15.8.2012

08.08.12

15.08.12

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

17.07.12

31.07.12

Program jednání zastupitelstva 11.7.2012

04.07.12

11.07.12

Program jednání zastupitelstva 6.6.2012

30.05.12

06.06.12

Program jednání zastupitelstva 2.5.2012

25.04.12

02.05.12

Návrh závěrečného účtu 2011

12.04.12

12.05.12

Program jednání zastupitelstva 4.4.2012

28.03.12

04.04.12

Nabídka PF dopis, příloha

27.03.12

27.06.12

Program jednání 19.3.2012

09.03.12

19.03.12

Program jednání 7.3.2012

29.2.12

07.03.12

Program jednání 15.2.2012

08.02.12

15.02.12

Program ZKK 23.2.2012

08.02.12

23.02.12

Nabídka PF - seznam k.ú. Smolné Pece

07.02.12

07.03.12

Průvodní dopis nabídka PF

07.02.12

07.03.12

Text VN

07.02.12

07.03.12

Nabídka pronájmu obchodu

06.02.12

29.02.12

Informace o platbě míst. poplatků

01.02.12

Program jednání zastupitelstva 1.2.2012

25.01.12

01.02.12

Pronájem pozemků p.p.č. 897/2 o výměře 10.690 m2   a    p.p.č. 897/5 o výměře 4.294 m2

10.01.12

22.01.12

Směna pozemku k.ú. Smolné Pece p.p.č. 862/1 za p.p.č. 874/2

07.01.12

22.01.12

ROK 2011

Program zastupitelstva 4.1.2012   

28.12.11

04.01.12

Program  zastupitelstva 28.12.2011

21.12.11

28.12.11

Program zastupitelstva 19.12.2011

29.11.11

19.12.11

Program ZKK 8.12.2011

29.11.11

08.12.11

Program zastupitelstva 7.12.2011

10.11.11

07.12.11

Návrh rozpočtu 2012  

03.11.11

26.11.11

Záměr prodeje části pozemku p. č. 769/2

26.10.11

19.11.11

Program zastupitelstva 2. 11. 2011

03.10.11

02.11.11

Prořez stromů ČEZ

26.09.11

15.11.11

Program zastupitelstva 3.10.2011

26.09.11

03.10.11

Veřejná vyhláška o zadání územního plánu  Smolné Pece  

01.09.11

26.10.11

Záměr výpůjčky společenského sálu v čp. 143

05.09.11

16.09.11

Nabídka od PF ke stažení 1,    2,     3   

24.08.11

05.10.11

Program jednání zastupitelstva 1.9.2011

15.08.11

01.09.11

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích   

11.08.11

19.08.11

Vyhláška č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje č. 3/2009 o nakl. s kom. odpadem  

11.08.11

26.08.11

Záměr prodeje pozemku p.č. 897/2 na výstavbu obchodního  centra

08.08.11

26.08.11

Program mimořádného jednání zastupitelstva  14.8.2011

08.08.11

15.08.11

Program jednání zastupitelstva 4.8.2011

26.07.11

04.08.11

Oznámení stav. úřad Nejdek

26.07.11

12.08.11

Program jednání zastupitelstva 13.7.2011   

06.07.11

13.07.11

Program mimořádného jednání zastupitelstva  27.6.11

20.06.11

27.06.11

Program jednání zastupitelstva KK
1. dokument  /2. dokument

20.06.11

01.07.11

Změna územního plánu  

16.06.11

01.07.11

Program jednání zastupitelstva 15.6.2011

09.06.11

15.06.11

Program jednání zastupitelstva KK  16.6.2011  

06.06.11

16.06.11

Program jednání zastupitelstva 19.5.2011

12.05.11

19.05.11

ÚPO   

03.05.11

14.06.11

Program jednání zastupitelstva 28.4.2011  

20.04.11

28.04.11

Směna  p.p.č. 784/37 za p.p.č. 784/30

11.04.11

29.04.11

Program jednání zastupitelstva  7.4.2011

29.03.11

07.04.11

Dokument ke sčítání lidu ke stažení  

07.03.11

14.04.11

Dokument ke sčítání lidu ke stažení

07.03.11

14.04.11

Program jednání zastupitelstva 3.3.2011  

23.02.11

03.03.11

Program jednání zastupitelstva  3.2.2011

26.01.11

03.02.11

ROK 2010

Záměr pronájmu

07.12.10

22.12.10

Program jednání zastupitelstva KK

29.11.10

09.12.10

Program jednání zastupitelstva  

24.11.10

02.12.10

Program jednání zastupitelstva

04.11.10

11.11.10

Ustavující jednání zastupitelstva

25.10.10

03.11.10

Záměr prodeje   

09.10.10

25.10.10

Program jednání zastupitelstva 13.10.2010   

08.10.10

16.10.10

Veřejná vyhláška o vydání Zásad územ. rozv. KK  

27.09.10

15.10.10

Oznámení o době voleb   

08.09.10

25.09.10

Program 15.9.10    

08.09.10

15.09.10

Program 18.8.10  

13.08.10  

18.08.10

Počet zastupitelů

22.07.10  

08.08.10

Pozemkový fond  

20.07.10  

08.08.10

Program 21.7.10   

14.07.10

21.07.10

Nařízení hetmana

12.07.10

22.07.10

Program 23.6.10  

16.06.10

23.06.10

Změna ÚPD  

10.06.10

25.06.10

Záměr prodeje  

06.06.10  

22.06.10

Program 26.5.10  

18.05.10

26.05.10

Volby 2010

14.05.10  

29.05.10

Veřejná vyhláška KK

06.05.10  

22.05.10

Vyhláška    

19.04.10

19.05.10

Program na 21.4.10  

14.04.10

21.10.10

Program ZKK

08.04.10  

15.04.10

VOLBY     

Pogram na 24.3.10

17.03.10  

24.03.10

Závěrečný účet obce

11.03.10  

27.03.10

Rozhodnutí o umístění stavby čj. 54   

05.03.10

20.03.10

Vyhláška 1/2010  

01.03.10  

16.03.10

Program ZKK  

24.02.10  

04.03.10

ROK 2009

Program ZKK    

01.12.09

10.12.09

Nábídka pronájmu od PF      

Vyhláška MM K. Vary - změna ÚP  

29.10.09

29.11.09

Návrh rozpočtu 2009   

28.10.09

12.11.09

Záměr prodeje    

25.09.09

10.10.09

Svoz nebezpečného odpadu   

21.09.09

29.09.09

Program na 26.8.09   

19.08.09

26.08.09

Rozhodnutí   

29.07.09

14.08.09

Program na 27.7.09    

20.07.09

27.07.09

Rozhodnutí    

13.07.09

29.07.09

Oznámení o spojení řízení VV    

18.06.09

05.07.09

Program jednání zastupitelstva  

15.06.09

22.06.09

Oznámení o spojení řízení    

04.06.09

25.06.09

Veřejná vyhláška města KV    

12.06.09

27.06.09

Program jednání zastupitelstva kraje   

08.06.09

18.06.09

Program 25.5.2009   

18.05.09

25.05.09

Nabídka PF na prodej pozemků  

05.05.09

6.08.09

Výzva politickým stranám   

20.04.09

29.04.09

Program jednání zastupitelstva kraje    

27.04.09

11.05.09

Vyhláška finanční úřad   

01.04.09

30.04.09

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SMOLNÉ PECE 0 NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM č. 3/2009

30.03.09

16.04.09

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č 2/2009   

26.03.09

11.04.09

Program 23.3.2009

16.03.09  

23.03.09

Program 23.2.2009    

16.02.09

23.02.09

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 1/2009 o změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o místních poplatcích   

02.02.09

18.02.09

Záměr pronájem pohostinství   

10.12.08

30.01.09

Program 19.1.2009   

10.01.09

19.01.09

ROK 2008

Program KK 18.12.2008

09.12.08

18.12.08

Návrh rozpočtu 2009

09.12.08

25.12.08

Program   8.12.2008

01.12.08

08.12.08

Program  12.11.2008

04.11.08  

12.11.08

Prodej obecního pozemku   

15.10.08

31.10.08

Volby 2008   

02.09.08

16.10.08

Program 1.10.2008  

24.09.08  

03.10.08

Pronájem skladů

11.09.08

27.09.08

Prodej pozemků   

02.09.08

18.09.08

Volby 2008

02.09.08  

16.10.08

Program jednání 1.9.2008    

25.08.08

01.09.08

Prodej pozemků   

15.08.08

31.08.08

Program jednání 30.7.08   

23.07.08

30.07.08

Záměr prodej a směna pozemků    

19.06.08

06.07.08

Záměr prodej pozemků  19.06.08  

19.06.08

05.07.08

Veřejná vyhláška Fú    

12.06.08

27.06.08

Program jednání zastupitelstva obce   

11.06.08

19.06.08

PF ČR Pozemky    

10.06.08

10.07.08

Program jednání zastupitelstva Kraje    

10.06.08

20.06.08

Veřejná vyhláška FÚ    

12.06.08

27.06.08

Záměr prodeje pč. 2004 - 36m2   

15.05.08

31.05.08

Záměr pronájem pohostinství   

15.05.08

04.07.08

Vyhláška 4/2009

27.04.09

15.05.09

Program jednání zastupitelstva   16.4.2008

06.04.08

16.04.08

Program jednání Karlovarského Kraje   

07.04.08

17.04.08

Veterinární správa

03.04.08

18.04.08

Veterinární správa

03.04.08

18.04.08

Vyhláška Finanční úřad  

14.03.08

30.04.08

Program jednání 13.2.08   

07.02.08

23.02.08

Záměr pronájmu obchodu  

24.01.08  

09.02.08

Program jednání na 23.01.08  

16.01.08  

23.01.08

Program KK  

14.01.08  

25.01.08

ROK 2007

Veterinární opatření  

19.12.07  

15.02.08

Program jednání na 12.12.07  

05.12.07

12.12.07

Program KK    

04.12.07

13.12.07

Návrh rozpočtu 2008    

19.11.07

12.12.07

KVS - Horečka ovcí    

12.11.07

12.12.07

Prodej pozemků 791/10    

8.11.07

06.12.07

Výstraha ČHMÚ   

7.11.07

10.11.07

Program jednání na 7.11.07  

31.10.07  

07.11.07

Program KK 8.11.07   

24.10.07

09.11.07

Záměr prodej, pronájem   

11.10.07

27.10.07

Program jednání na 10.10.07   

02.10.07

10.10.07

Záměr prodeje studny    

13.09.07

29.09.07

Program na 11.7.2007  

05.07.07

12.07.07

Mimořádná veterin. zpráva   

04.07.07

15.07.07

Rozhodnutí stavebního povolení

02.07.07

19.07.07

Záměr změny územního plánu   

20.06.07

01.08.07

Záměr prodej pozemků   

26.06.07

01.08.07

Obálková metoda    

18.06.07

05.07.07

Program 13.6.2007  

06.06.07

13.06.07

Oznámení stav. povolení  

17.05.07

16.07.07

Nebezpečný odpad   

15.05.07

02.06.07

Program 28.5.2007  

25.05.07

28.05.07

Program 14.5.2007  

02.05.07

14.05.07

Upozornění na pobíhání psů    

24.04.07

15.05.07

Záměr o pronájmu obchodu    

16.04.07

11.05.07

Program 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

01.04.07

19.04.07

Oznámení - předběžný přehled vody     

05.04.07

05.10.07

Závěrečný účet obce 2006

17.03.07

02.04.07

Program 14.3.07   

05.03.07

11.03.07

Program OZ na 14.2.   

06.02.07

14.02.07

Zákaz vstupu do lesa 6.2-5.5.07

05.02.07

17.05.07

Výzva k výměně řidičských průkazů

30.01.07

31.12.07

OZV 1/2007    

30.01.07

15.02.07

Vyhlášení nouzového stavu    

26.01.07

06.02.07

Záměr obce - pronájem bytu    

26.01.07

10.02.07

Návrh rozpočtu 2007   

26.01.07

10.02.07

Program OZ na 24.1   

17.01.07

25.01.07

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky obce Smolné Pece.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na adrese obecního úřadu Smolné Pece 143.
Závěrečný účet je zveřejněn OBECNÍ ÚŘAD/ZAVĚREČNÝ ÚČET, v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle obecního úřadu Smolné Pece, Smolné Pece 143.

Rozpočet obce je zveřejněn OBECNÍ ÚŘAD/ROZPOČET OBCE, v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle obecního úřadu Smolné Pece, Smolné Pece 143.
Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn OBECNÍ ÚŘAD/ROZPOČTOVÝ VÝHLED, v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle obecního úřadu Smolné Pece, Smolné Pece 143.
Rozpočtové opatření obce je zveřejněn OBECNÍ ÚŘAD/ROZPOČET OBCE/ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ, v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle obecního úřadu Smolné Pece, Smolné Pece 143.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky