Vidimace, legalizace - Obec Smolné Pece

OBEC SMOLNÉ PECE
Oficiální stránky obce
www.smolnepece.cz
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vidimace, legalizace

Služby úřadu
 
Vidimace a legalizace
 
 
 
Od 16. 3. 2015 si můžete na Obecním úřadě
Smolné Pece ověřovat
 
listiny a podpisy.
 
 
 
V případě zájmu se můžete obrátit na účetní obce nebo na starostku obce
Ing. Bc. R. Marečkovou, tel.:608410614
 

 
 
v úředních hodinách obce, případně po telefonické domluvě mimo úřední hodiny.
 
 
 
 
Vidimací
se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
 
Legalizací
se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
 
      
 
 
     Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky